Koble til innhold i arbeidsområdet

·

·

I likhet med bedriftssektoren kan du også lage fliser i individuelle arbeidsområder for å koble og organisere ulike typer innhold.

I denne opplæringen vil vi vise deg hvordan du gjør dette.

Forberedelse

Det er fornuftig å lage innholdet først før du setter opp de tilsvarende flisene. Du kan finne ut hvordan du gjør dette i veiledningen » Hvordan legger jeg til nye dokumenter/innhold «.

Dette betyr at du direkte kan velge og koble den respektive hendelsen eller dokumentet i brukergrensesnittet til den enkelte flisen under «Velg referanse».

Lag fliser

Gå til arbeidsområdet du vil lage fliser for og klikk på burgeren øverst til venstre for å åpne sidemenyen.

Klikk nå på «Hjem» under «Utvalg».

Et nytt vindu åpner seg. Her kan du opprette og sette opp en ny flis ved å klikke på «+»-symbolet.

Innholdstype

I tillegg til innholdstypene kjent fra bedriftssektoren (Bedrift, Arbeidsområde, Side og Ekstern), er det andre alternativer tilgjengelig her: Møte, Scene, Dokument og HTML. Disse fire innholdstypene er bare tilgjengelige innenfor arbeidsområder.

Velg typen du ønsker. Dette kan endre de tilgjengelige inndatafeltene.

Etternavn

Gi flisen din et unikt navn. Dette vises som den øverste informasjonen på flisen.

undertekst

Her har du mulighet til å beskrive flisen nærmere. Undertittelen vises under navnet direkte på flisen.

Beskrivelse

Her kan du legge inn en mer detaljert beskrivelse av innholdet. Beskrivelsen vises når du klikker på «i» øverst til høyre på flisen.

Kort beskrivelse

Den korte beskrivelsen vises også når du klikker på «i». Det er best å begrense deg til en kort setning.

Serie

Her kan du legge inn et tall som bestemmer rekkefølgen på brikkene. Hvis du ikke skriver inn noe her, vil flisene bli sortert i den rekkefølgen de ble opprettet.

Tips: Du trenger ikke bruke fortløpende tall. Det har vist seg nyttig å begynne med i trinn på ti. Dette betyr at du senere kan sette inn innhold mellom eksisterende fliser uten å måtte endre rekkefølgen manuelt.

henvisning

Avhengig av innholdstype kan du velge dokumenter, møter eller bedrifter som allerede er lagret her.

Legg til bakgrunn

Her har du muligheten til å sette et bakgrunnsbilde for flisen. Ideelt sett er denne weboptimalisert med en størrelse på f.eks. B. 800*600 piksler og ca 20 – 80 KB. Med betydelig større formater er lastetiden for besøkende lengre både nå og senere.

Spesielle funksjoner for hver innholdstype

Det er ting å vurdere for enkelte innholdstyper:

møte

For møter og arrangementer vises alltid datoen på flisen.

Når du klikker på (i) på flisen, åpnes et vindu med beskrivelsen. Det er også mulighet for å legge til arrangementet i din egen kalender.

Når du oppretter et møte, kan du også bruke en avkrysningsboks for å indikere at en flis vil bli opprettet. Imidlertid vil denne flisen da vises først. Når du har opprettet flisen her med innholdet, kan du velge rekkefølgen.

Tidligere hendelser skjules automatisk hvis flisen ble opprettet da møtet ble opprettet. Hvis flisen ble opprettet som et innholdselement for hendelsen, vil den forbli synlig etter hendelsen til den fjernes manuelt.

scene

Stadier kan vanligvis nås via menypunktet «Utstilling». For å gjøre det enklere for brukere å få tilgang til enkelte produkter, kan du også lage dine egne fliser i arbeidsområdet for den tilsvarende scenen som lenker direkte dit.

På denne måten kan alle stadier som er viktige for en arbeidsplass tydelig gis.

HTML

Hvis du velger «HTML» som innholdstype, åpnes en HTML-editor nederst. Skriv inn teksten din her, formater den som ønsket og legg til en lenke eller et bilde om nødvendig.

side

En side er en underside til arbeidsområdet som kan brukes til å organisere innhold.

Innenfor en side kan du lage en annen flis ved å bruke plusssymbolet. Alle innholdstyper kan velges her.

Det er mulig å opprette en annen side på en side. Dette gjør at større mengder informasjon eller arrangementer kan organiseres.

For eksempel: For et virtuelt arrangement kan det være en side for verksteder med fliser for enkeltverksteder, og en annen side for informasjonsmateriell med fliser for enkeltdokumenter. For større datamengder kan du dele opp disse med tilleggssider, f.eks. B. i «bruksanvisning» og «videoinstruksjoner» eller på undersider for enkelte produkter.