Łączenie zawartości w obszarze roboczym

·

·

Podobnie jak w przypadku obszaru korporacyjnego, możesz także tworzyć kafelki w poszczególnych obszarach roboczych, aby łączyć i organizować różne rodzaje treści.

W tym poradniku pokażemy Ci, jak to zrobić.

Przygotowanie

Warto najpierw utworzyć zawartość przed skonfigurowaniem odpowiednich kafelków. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić w samouczku„Jak dodawać nowe dokumenty/treści„.

Dzięki temu możesz bezpośrednio wybrać i połączyć odpowiednie zdarzenie lub dokument w interfejsie użytkownika poszczególnych kafelków w sekcji „Wybierz łącze”.

Utwórz kafelek

Przejdź do obszaru roboczego, dla którego chcesz utworzyć kafelki i kliknij hamburgera w lewym górnym rogu, aby otworzyć menu boczne.

Teraz kliknij „Strona główna” w sekcji „Wybór”.

Otworzy się nowe okno. Tutaj możesz utworzyć i skonfigurować nowy kafelek, klikając symbol „+”.

Typ zawartości

Oprócz typów zawartości znanych z obszaru korporacyjnego (Company, Workspace, Page i External), dostępne są tutaj inne opcje: Spotkanie, Scena, Dokument i HTML. Te cztery typy zawartości są dostępne tylko w ramach obszarów roboczych.

Wybierz żądany typ. Może to spowodować zmianę dostępnych pól wejściowych.

Nazwa

Nadaj swojemu kafelkowi unikalną nazwę. Pojawia się ona jako górna informacja na kafelku.

Podtytuł

Tutaj masz możliwość bardziej szczegółowego opisania płytki. Podtytuł pojawia się pod nazwą bezpośrednio na kafelku.

Opis

Tutaj możesz wprowadzić bardziej szczegółowy opis zawartości. Opis jest wyświetlany po kliknięciu „i” w prawym górnym rogu kafelka.

Krótki opis

Krótki opis jest również wyświetlany, gdy klikniesz na „i”. Najlepiej ogranicz się do jednego krótkiego zdania.

Zamówienie

Tutaj możesz wprowadzić liczbę, która określa kolejność płytek. Jeśli nic tutaj nie wpiszesz, kafelki zostaną posortowane w kolejności, w jakiej zostały utworzone.

Wskazówka: Nie musisz używać kolejnych numerów. Na początku przydatne okazało się postępowanie w krokach po dziesięć. W ten sposób zawartość można później wstawiać między istniejące kafelki bez konieczności ręcznej zmiany kolejności.

Odniesienie

W zależności od typu zawartości możesz tutaj wybrać już zapisane dokumenty, spotkania lub firmy.

Dodaj tło

Masz tutaj możliwość ustawienia obrazu tła dla kafelka. Najlepiej, jeśli jest zoptymalizowany pod kątem stron internetowych i ma rozmiar np. 800*600 pikseli i ok. 20-80 KB. Przy znacznie większych formatach czas ładowania zwiększa się zarówno teraz, jak i później dla odwiedzających.

Cechy szczególne poszczególnych typów zawartości

Istnieją rzeczy, które należy wziąć pod uwagę w przypadku niektórych typów treści:

Spotkanie

W przypadku spotkań i wydarzeń data jest zawsze wyświetlana na kafelku.

Kliknięcie na (i) na kafelku otwiera okno z opisem. Istnieje również możliwość dodania wydarzenia do Twojego własnego kalendarza.

Podczas tworzenia spotkania możesz również określić, że kafelek ma zostać utworzony za pomocą pola wyboru. Kafelek ten jest jednak wyświetlany jako pierwszy. Jeśli najpierw utworzysz tutaj kafelek z zawartością, możesz wybrać kolejność.

Poprzednie wydarzenia są automatycznie ukrywane, jeśli kafelek został utworzony podczas tworzenia spotkania. Jeśli kafelek dla wydarzenia został utworzony jako element zawartości, pozostaje widoczny po wydarzeniu, dopóki nie zostanie ręcznie usunięty.

Etap

Etapy są zawsze dostępne za pośrednictwem pozycji menu „Wystawa”. Aby ułatwić użytkownikom dostęp do określonych produktów, możesz również utworzyć własne kafelki w obszarze roboczym dla odpowiedniego etapu, które będą bezpośrednio do niego prowadzić.

W ten sposób wszystkie ważne etapy przestrzeni roboczej mogą być udostępnione w przejrzysty sposób.

HTML

Jeśli wybierzesz „HTML” jako typ zawartości, w dolnym obszarze otworzy się edytor HTML. Wprowadź tutaj swój tekst, sformatuj go zgodnie z potrzebami i dodaj link lub obraz, jeśli to konieczne.

Strona

Strona to podstrona obszaru roboczego, która może być używana do organizowania treści.

W obrębie strony możesz utworzyć kolejny kafelek z symbolem plusa. Również w tym przypadku można wybrać wszystkie typy zawartości.

Możliwe jest utworzenie kolejnej strony na stronie. W ten sposób można organizować większe ilości informacji lub wydarzeń.

Na przykład na wirtualnym wydarzeniu może istnieć strona warsztatów z kafelkami dla poszczególnych warsztatów i inna strona materiałów informacyjnych z kafelkami dla poszczególnych dokumentów. W przypadku większych ilości danych można je podzielić na kolejne strony, np. na „instrukcje obsługi” i „instrukcje wideo” lub na podstrony dotyczące konkretnych produktów.