Role i uprawnienia użytkowników

·

·

Jako administrator firmy masz nadrzędne prawa do edycji firmy i jej zawartości od samego początku. Aby ułatwić Ci pracę z wieloma obszarami roboczymi i użytkownikami, stworzyliśmy różne role, które można przypisać użytkownikom na platformie w jednej przestrzeni, dzięki czemu wielu pracowników może zarządzać treścią, klientami i partnerami.

Wyjaśniamy tutaj, w jaki sposób konfigurowane są obszary robocze i jakie są opcje ich konfiguracji.

Uprawnienia w obszarze roboczym definiują rolę danego użytkownika, co wyjaśnimy dalej.

WŁAŚCICIEL

Gdy tylko ktoś zostanie aktywowany jako „właściciel”, użytkownik ten otrzymuje również prawo do wprowadzania zmian na poziomie firmy i tworzenia kolejnych obszarów roboczych. W tych nowo utworzonych obszarach roboczych użytkownik, który je utworzył, jest automatycznie pierwszym właścicielem.

Właściciele mają nadrzędne prawa. Wszyscy użytkownicy z niższymi uprawnieniami mogą być zmieniani przez właścicieli. Jednak właściciele mają ten sam status między sobą i mogą również ograniczać i edytować swoje prawa.

Przykład: Właściciel 1 ma możliwość usunięcia Właściciela 2 z obszaru roboczego lub nadania mu niższych praw w tym obszarze roboczym. Właściciel nie jest automatycznie właścicielem w każdym obszarze roboczym firmy, więc inni właściciele nadal zachowują prawo do edycji danych firmy, jeśli nadal są właścicielami w innym obszarze roboczym.

EDYTOR

Redaktor ma dostęp do administracji w obszarze roboczym, może edytować prawa odwiedzających i dane obszaru roboczego. Redaktorzy mogą konfigurować wydarzenia, dodawać treści i edytować wszystkie informacje i treści w obszarze roboczym. Edytor najlepiej nadaje się do zarządzania obszarem klienta, partnera lub pracownika i zawartą w nim treścią.

Redaktorzy nie mogą uzyskać dostępu do danych firmy ani edytować praw WŁAŚCICIELI. Redaktorzy mogą jednak zmieniać uprawnienia innych redaktorów.

CZYTELNIK

Odwiedzający, którzy mają dostęp do treści, to czytelnicy. Jeśli jest to firma publiczna i publiczny obszar roboczy, wszyscy użytkownicy mają dostęp do tego obszaru roboczego i nie trzeba konfigurować czytników. Gdy tylko obszar roboczy stanie się „prywatny”, użytkownicy muszą zostać dodani lub zarejestrować się, aby móc z niego korzystać.

ZAPROSZONY

Użytkownicy, którzy zarejestrują się w celu uzyskania dostępu do określonego obszaru, tj. aktywnie proszą o dostęp, są oznaczeni jako „ZAPROSZENI”. Jako właściciel/redaktor obszaru roboczego zostaniesz automatycznie powiadomiony, że nowy użytkownik poprosił o dostęp i po indywidualnym sprawdzeniu możesz nadać mu inny status uprawnień. Dopóki użytkownik jest oznaczony jako „ZAPROSZONY”, nie może jeszcze uzyskać dostępu do obszaru roboczego.

Status ten jest ważny, na przykład, jeśli tworzysz obszary wewnętrzne lub partnerskie, do których nie każdy powinien mieć dostęp bez zaznaczenia.

Jeśli zmienisz uprawnienia odwiedzającego, zostanie on automatycznie poinformowany o zmianie pocztą elektroniczną, aby mógł ponownie zalogować się w celu uzyskania dostępu do Twoich treści.

GOŚĆ

Uprawnienia gościa są skuteczne w przypadku prywatnych obszarów roboczych, które są skonfigurowane w taki sposób, że odwiedzający mogą uzyskać dostęp do zawartości bezpośrednio po zarejestrowaniu się w tym obszarze roboczym. Dzięki temu możesz sprawdzić, których użytkowników już znasz i klasyfikujesz jako czytelników, a którzy odwiedzający trafili do Ciebie w ten sposób.

Status Gościa może być również używany, jeśli firma chce udostępnić pewne treści wszystkim bez ich sprawdzania. Na przykład poprzez linkowanie ze strony docelowej. Aby skonfigurować ten ogólny dostęp, pole wyboru „Udziel dostępu przez zaproszenie” musi być ustawione w szczegółach obszaru roboczego („Wybór > Szczegóły” w menu bocznym). Oznacza to, że każdy, kto zna link i zarejestruje się tam, automatycznie staje się „gościem”.