Användarnas roller och rättigheter

·

·

Som administratör för ett företag har du de övergripande rättigheterna att redigera företaget och dess innehåll redan från början. För att göra det enklare för dig att arbeta med flera arbetsytor och användare har vi skapat olika roller som kan tilldelas användare på plattformen i ett utrymme, så att du kan hantera innehåll, kunder och partners med flera anställda.

Här förklarar vi hur arbetsytorna är utformade och vilka alternativ som finns för att utforma dem.

Rättigheterna i en arbetsyta definierar rollen för respektive användare, vilket vi kommer att förklara ytterligare här.

ÄGARE

Så snart någon aktiveras som ”ägare” får denna användare också rätt att göra justeringar på företagsnivå och att skapa ytterligare arbetsytor/områden. I dessa nyskapade arbetsytor är den användare som skapade dem automatiskt först ägare.

Ägare har överordnade rättigheter. Alla användare med lägre rättigheter kan ändras av ägaren. Ägarna har dock samma status sinsemellan och kan också begränsa och redigera varandras rättigheter.

Till exempel: Ägare 1 har möjlighet att ta bort Ägare 2 från en arbetsyta eller att ge honom lägre rättigheter i denna arbetsyta. En ägare är inte automatiskt ägare i varje arbetsyta i ett företag, så att andra ägare fortfarande har rätt att redigera företagsdata om de fortfarande är ägare i en annan arbetsyta.

REDAKTÖR

En redaktör har tillgång till administrationen i en arbetsyta, kan redigera besökarnas rättigheter och arbetsytans data. Redaktörer kan skapa evenemang, lägga till innehåll och redigera all information och allt innehåll i en arbetsyta. Redaktören är bäst lämpad för att hantera ett kund-, partner- eller medarbetarområde och innehållet i det.

Redaktörer kan inte komma åt företagsinformation eller redigera ÄGARES rättigheter. Redaktörer kan dock ändra andra redaktörers rättigheter.

LÄSARE

Besökare som kan komma åt innehållet är läsare. Om det är ett offentligt företag och en offentlig arbetsyta, har alla användare tillgång till denna arbetsyta och inga läsare behöver ställas in. Så snart en arbetsyta är ”privat” måste användare läggas till eller så registrerar de sig själva för att kunna använda arbetsytan.

INBJUDEN

Användare som registrerar sig för åtkomst till ett visst område, dvs. aktivt begär åtkomst, markeras som ”INVITED”. Som ägare/redaktör för en arbetsyta får du då automatiskt ett meddelande om att en ny användare har begärt åtkomst och kan efter en individuell kontroll ge honom/henne en annan rättighetsstatus. Så länge användaren är markerad som ”INVITED” kan han ännu inte komma åt arbetsytan.

Denna status är viktig om du t.ex. skapar interna områden eller partnerområden som inte alla ska kunna komma åt utan markering.

Om du ändrar besökarens rättigheter kommer besökaren automatiskt att informeras om ändringen via e-post så att de kan logga in igen för att få tillgång till ditt innehåll.

GÄST

Gästrättigheter är effektiva för privata arbetsytor som är inrättade på ett sådant sätt att besökare kan få tillgång till innehållet direkt efter registrering på denna arbetsyta. På så sätt kan du kontrollera vilka användare du redan känner och klassificerar som läsare och vilka besökare som har kommit till dig på detta sätt.

Gäststatus kan också användas om ett företag vill göra visst innehåll tillgängligt för alla utan att kontrollera det. Till exempel genom att länka från en målsida. För att kunna ställa in denna allmänna åtkomst måste kryssrutan ”Ge åtkomst genom inbjudan” ställas in i arbetsytans detaljer (”Val > Detaljer” i sidomenyn). Det innebär att den som känner till länken och registrerar sig där automatiskt blir ”gäst”.