Usuń dane

·

·

Aby usunąć swoje dane użytkownika na klar.land, wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected] z tematem „Usuń” i swoim adresem e-mail zarejestrowanym na klar.land. Powiązane konto użytkownika jest wtedy natychmiast usuwane bezpowrotnie.