Maskindemonstration på Interzum 2023

KSM:s framgångssaga med demonstrationer av virtuella maskiner.

Från verklighet till virtuell verklighet

KSM Maschinentechnik, ett ledande företag inom specialmaskinkonstruktion för tillverkning av madrasser från Tyskland, har satt standarden på Interzum 2023. Företaget är känt över hela världen för högsta kvalitet, modularitet och innovation inom sin bransch. För att göra ett bestående intryck på denna prestigefyllda mässa och få ut mesta möjliga av det begränsade och dyra monterutrymmet valde KSM en innovativ lösning – 3D-visualisering av hela sin maskinportfölj. I det här blogginlägget får du veta hur denna virtuella representation på ett imponerande sätt visade automatiseringspotentialen och omfattningen av KSM Maschinentechniks tjänster.

Kunden och utmaningen:

KSM Maschinentechnik är en pionjär inom tillverkning av specialmaskiner för tillverkning av madrasser. På Interzum 2023, en av de viktigaste mässorna för möbel- och leverantörsindustrin, ville företaget presentera sitt omfattande utbud av tjänster. Utmaningen var att visa alla maskiner på ett begränsat utställningsutrymme och att visa besökarna hela omfattningen av en helautomatiserad produktionsanläggning. En kostnadsintensiv uppgift som krävde en innovativ lösning.

Lösningen: 3D-visualisering

KSM Maschinentechnik bestämde sig för att fysiskt ställa ut en av sina maskiner på mässan, medan hela maskinportföljen presenterades virtuellt via en 3D-visualisering av en hel produktionslinje. Applikationen kördes på klar.land-appen, en intuitiv plattform som bland annat gör det möjligt att visa komplexa 3D-representationer på en pekskärm. 3D-teamet från klar.land förberedde maskindata från KSM och kompletterade dem med ytterligare information och animationer för att på ett imponerande sätt presentera funktionerna och prestandan hos de enskilda maskinerna och även hela produktionsanläggningen.

Resultat och återkoppling:

Reaktionerna på denna innovativa presentationsmetod var överväldigande. KSM kunde redan på mässan generera sina första kundorder. Intresserade besökare kunde på egen hand ta reda på mer om touch-applikationen och sedan ställa alla frågor de fortfarande hade. Kundernas feedback talar sitt tydliga språk. KSM sa entusiastiskt: ”Nu kan jag äntligen presentera mina alternativ samlat i en lösning och behöver inte längre ta fram många videor och dokument för att förklara något. Dessutom är de personliga demonstrationerna, som kräver ansträngning, inte längre nödvändiga i denna form.”

Kunden är mycket nöjd med mässdeltagandet och den innovativa presentationen, både visuellt/grafiskt och med de många funktionerna.

Försäljningsperspektiv

För branschen innebär detta värdefulla effekter:

  1. Kostnadsbesparingar och effektiv resursanvändning: KSM:s innovativa presentationsmetod gjorde det möjligt att optimera mässnärvaron och minska kostnaderna utan att ge avkall på presentationen av produkter och tjänster. Företag kan använda denna strategi för att använda sina marknadsföringsbudgetar mer effektivt.
  2. Öka kundinteraktionen: 3D-visualiseringen och den interaktiva displayen lockade kunder och främjade kundinteraktionen. Företag kan använda detta som en möjlighet att bättre engagera kunder och bygga relationer på mässor och evenemang.
  3. Säljfrämjande åtgärder och leadsgenerering: Möjligheten att generera kundorder på mässan och uppmuntra potentiella kunder att göra förfrågningar visar hur företag kan använda sin närvaro på mässan för att generera försäljning och samla in leads direkt.
  4. Kreativa lösningar för presentation: Fallstudien belyser behovet av att hitta kreativa och kostnadseffektiva sätt att presentera produkter och tjänster på mässor. Kombinationen av fysisk och virtuell presentation kan vara ett övertygande försäljningsargument.
  5. Ökad effektivitet: 3D-visualisering minskade behovet av detaljerade demonstrationer ansikte mot ansikte och gjorde informationen mer lättillgänglig. Det sparar tid och resurser och ökar effektiviteten i försäljningen.
  6. Teknik som säljverktyg: Användningen av 3D-visualisering och interaktiva pekskärmar kan revolutionera hur produkter och tjänster presenteras. Företagen bör överväga möjligheterna med sådan teknik.

Slutsats:

KSM Maschinentechnik bevisade på Interzum 2023 att innovation och kreativitet är nyckeln till framgång. Genom 3D-visualisering och användning av plattformen klar.land kunde företaget presentera hela sitt tjänsteutbud, inspirera kunderna och vinna värdefulla order. Detta projekt understryker än en gång KSM:s position som branschledare inom specialmaskinkonstruktion.

Ta reda på mer om klar.lands lösningar och hur vi kan hjälpa ditt företag i en personlig demo. Upptäck den framtida försäljningen inom maskinteknik.

Minska arbetet med dina maskindemonstrationer – boka din personliga demo från klar.land nu!

Kreditkort behövs inte. Rekommenderas av välkända företag.