Forhold

Velkommen til klar.land

Vennligst les følgende bruksvilkår som gjelder for hver besøkende på nettstedet https://klar.land (heretter kalt «nettstedet»). Ved å bruke denne nettsiden godtar du disse bruksvilkårene. Eieren av nettstedet forbeholder seg retten til å endre, slette eller supplere informasjonen på denne nettsiden når som helst uten forvarsel.

§1 Kontrakt

Du samtykker i at du inngår en juridisk bindende kontrakt med klar.land, selv om du bruker våre tjenester på vegne av et selskap, hvis du registrerer deg hos klar.land ved å klikke på «Registrer deg» eller lignende, får tilgang til eller bruker våre tjenester for å bruk. Hvis du ikke godtar denne avtalen eller vilkårene for bruk, må du ikke klikke på «Registrer deg» (eller lignende) eller få tilgang til noen av våre tjenester på noen måte. Hvis du ønsker å si opp denne avtalen, kan du gjøre det når som helst ved å stenge kontoen din og ikke lenger få tilgang til eller bruke tjenestene våre.

Denne avtalen gjelder kun klar.lands tilbud og informasjon og tjenester som indikerer at de tilbys under denne avtalen.

Du inngår denne kontrakten med klar.land UG(begrenset ansvar). klar.land UG(haftungsbelimited) blir behandlingsansvarlig for dine personopplysninger som leveres til tjenesten vår, samles inn for eller gjennom den, eller behandles i forbindelse med deg.

Som besøkende eller bruker av nettstedet er innsamling, bruk og utlevering av dine personopplysninger underlagt denne personvernerklæringen https://klar.land/#/data_privacy/.

Når du registrerer deg, blir du medlem av klar.land.

Vi forbeholder oss retten til å endre denne avtalen og våre retningslinjer for personvern. Hvis vi gjør noen vesentlige endringer, vil vi informere deg. Dette gir deg mulighet til å sjekke endringer før de trer i kraft. Vi er enige om at endringer ikke kan gjøres med tilbakevirkende kraft. Hvis du ikke godtar noen endringer, kan du stenge kontoen din. Din fortsatte bruk av tjenestene våre etter at vi har publisert våre endringer i disse vilkårene eller varslet deg om slike endringer, vil utgjøre din aksept av de oppdaterte vilkårene fra og med ikrafttredelsesdatoen.

§2 Plikter

klar.land er ikke beregnet for bruk av mindreårige under 16 år. Ved å inngå denne kontrakten forsikrer du oss om at du har nådd «minimumsalderen». Hvis du ønsker å bruke tjenestene, må du bekrefte følgende:

1. Du har nådd «minimumsalderen» som kreves for bruk.

2. Du har kun én konto på klar.land som du opprettet med ditt virkelige navn.

Å opprette en konto ved å bruke falsk informasjon er et brudd på vilkårene våre, inkludert kontoer opprettet på vegne av andre eller for alle under 16 år.

‘Minstealder’ er 16 år. Men hvis loven krever at du er eldre for at klar.land lovlig skal kunne gi deg tjenestene uten foreldres samtykke, betyr «minimumsalder» den tilsvarende eldre alderen.

Du godtar følgende:

1. Du velger et sikkert passord og holder det hemmelig og behandler det konfidensielt.

2. Du vil ikke overføre noen del av kontoen din til noen andre.

3. Du følger loven og klar.land atferdsreglene. Du er ansvarlig for alle handlinger som utføres gjennom kontoen din med mindre du har stengt kontoen eller rapportert misbruk.

Når det gjelder forholdet mellom deg og andre parter, tilhører kontoen din deg.

Du godtar at vi kan sende deg varsler og meldinger på en rekke måter:

1. innenfor tjenesten

2. til kontaktinformasjonen du oppga.

Du godtar å holde kontaktinformasjonen din oppdatert.

§3 Rettigheter og begrensninger

Vi forbeholder oss retten til å endre, suspendere eller avslutte noen del av tjenestene våre. Vi forbeholder oss også retten til å endre gjeldende priser i fremtiden, med rimelig varsel, i den utstrekning loven tillater det.

Ved å bruke tjenestene kan du bli utsatt for innhold eller informasjon som kan være unøyaktig, ufullstendig, sent, villedende, ulovlig, støtende eller på annen måte skadelig. Som en generell regel kontrollerer vi ikke innholdet gitt av våre medlemmer eller tredjeparter. Du godtar at vi ikke er ansvarlige for tredjepartsinnhold eller informasjon (inkludert andre medlemmer). Vi kan ikke alltid forhindre dette misbruket av tjenestene våre. Du godtar at vi ikke er ansvarlige for slikt misbruk. Du forstår også at hvis vi informerer dine kontakter og følgere om at du eller din bedrift har blitt omtalt i nyhetene, kan du eller din bedrift utilsiktet bli koblet til innhold om tredjeparter.

De er enige,

1. at klar.land ikke er ansvarlig for oppførselen til medlemmer eller andre deltakere på plattformen,

2. at klar.land ikke anbefaler noen spesiell begivenhet oppført på vår tjeneste på noen måte,

3. at klar.land ikke vurderer eller vurderer slike hendelser,

4. at du vil overholde vilkårene og betingelsene som gjelder for slike arrangementer.

klar.land forbeholder seg retten til å begrense din bruk av tjenestene, inkludert antall kontakter og muligheten til å kontakte andre medlemmer. klar.land forbeholder seg retten til å begrense, suspendere eller avslutte kontoen din hvis du bryter denne avtalen eller noen lov eller misbruker tjenestene.

klar.land forbeholder seg alle immaterielle rettigheter til tjenestene.

§4 Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

klar.land gir ingen representasjon eller garanti angående tjenestene og garanterer ikke at tjenestene vil være uavbrutt eller feilfrie. Tjenestene, inkludert innhold og informasjon, leveres på «som de er» og «som tilgjengelig». I den fulle utstrekning loven tillater, fraskriver klar.land seg enhver underforstått eller lovpålagt garanti, inkludert eventuelle underforståtte garantier om tittel, nøyaktighet av data, ikke-krenkelse, salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål.

I den fulle utstrekning loven tillater, og med mindre klar.land har inngått en separat skriftlig avtale som erstatter denne avtalen, fraskriver klar.land seg alt ansvar for tap av fortjeneste eller forretningsmuligheter, skade på omdømme, for eksempel støtende støtende uttalelser, tap av data eller eventuelle indirekte, tilfeldige eller følgeskader eller straffskader i forbindelse med denne avtalen.

klar.land vil ikke være ansvarlig overfor deg i forbindelse med denne avtalen for beløp som overstiger det totale beløpet for gebyrer som er betalt eller skal betales av deg til klar.land i løpet av avtaleperioden, hvis noen, eller 1000 EURO.

Ansvarsbegrensningen i denne paragrafen er en del av grunnlaget for avtalen og gjelder for alle ansvarskrav og selv om klar.land har blitt informert om muligheten for slike skader og hvis disse rettsmidlene ikke oppfyller deres vesentlige formål.

Disse ansvarsbegrensningene gjelder ikke ved dødsfall eller personskade, svindel, grov uaktsomhet eller forsettlig oppførsel, brudd på en hovedplikt, sistnevnte er en plikt som er en betingelse for vår levering av tjenestene og som du kan påberope seg, men bare i den utstrekning skaden oppsto direkte fra overtredelsen og var påregnelig da denne kontrakten ble inngått og i den grad det dreier seg om typiske skader i forbindelse med denne kontrakten.

§5 Oppsigelse

Enten du eller klar.land kan si opp denne avtalen når som helst ved å varsle den andre parten. Ved oppsigelse vil du miste retten til å få tilgang til eller bruke tjenestene. Etter oppsigelse gjelder fortsatt følgende:

– vi har rett til å bruke og avsløre tilbakemeldingen din.

– Medlemmer og/eller besøkende har rett til videre å dele innhold og informasjon som du har delt via tjenestene.

– Alle beløp som en av partene skylder den andre før oppsigelsen, vil fortsatt gjelde ved oppsigelsen.

– Avsnitt 4, 6, 8.

§6 Gjeldende rett og tvisteløsning

Du og klar.land erkjenner at lovene i Tyskland, unntatt lovkonflikter, vil gjelde for enhver tvist som involverer denne avtalen og/eller tjenestene. Du og klar.land er enige om at krav og tvister kun kan forfølges i Tyskland, og begge parter samtykker i den personlige jurisdiksjonen til domstolene i Tyskland, Köln.

§7 Generelle vilkår

Hvis en domstol som har jurisdiksjon over denne avtalen finner at noen del av avtalen ikke kan håndheves, vil du og vi samtykke til at domstolen endrer vilkårene for å gjøre den delen håndhevbar, uten å endre intensjonen med det. Hvis domstolen ikke er i stand til å gjøre det, er begge parter enige om å be om at domstolen fjerner den delen som ikke kan håndheves og fortsetter å håndheve resten av denne avtalen.

Denne avtalen er den eneste avtalen mellom og angående tjenestene og erstatter alle tidligere avtaler angående tjenestene.

Vår unnlatelse av å iverksette tiltak for å løse et brudd på denne avtalen vil ikke bety at klar.land har gitt avkall på sin rett til å håndheve denne avtalen. Du kan ikke overdra denne avtalen til noen person uten vårt samtykke. Du erkjenner imidlertid at klar.land kan overdra denne avtalen til enhver part som kjøper selskapet uten din autorisasjon. Det er ingen tredjepartsbegunstigede av noe slag i denne avtalen.

Du erkjenner at du vil sende juridiske merknader til og kun til adressen angitt i seksjon 10.

§8 Priser

Ved bestilling av abonnementsmodell gjelder prisene oppgitt på bestillingstidspunktet. Bestillingen vil bli bekreftet av oss innen 24 timer. Med bekreftelsen vil du motta fakturaen som forfaller til betaling umiddelbart. Ved å legge inn en bestilling inngår du en juridisk bindende kontrakt, som gir opphav til gjensidige rettigheter og plikter. Du er forpliktet til å betale fakturaen tilsvarende, vi har krav på betalinger som avtalt på månedlig basis eller, ved engangstilbud, på engangsbasis.

Tilleggstjenester faktureres separat, enten til oppgitte priser eller basert på individuelle tilbud.

§9 Varighet og oppsigelse

Løpetiden på våre abonnementsmodeller er minst 12 måneder, med mindre annet er oppgitt.

Fristen forlenges med ytterligere 12 måneder med mindre kontrakten sies opp skriftlig innen 3 måneder i forveien. Oppsigelse må sendes skriftlig minst på e-post.

§10 Adferdsregler

Hva du har lov til å gjøre.

1. Du skal overholde alle gjeldende lover, inkludert, uten begrensning, databeskyttelseslover, lover om immaterielle rettigheter, antispamlover, eksportforskrifter, skattelover og regulatoriske krav.

2. Du gir oss korrekt informasjon og sørger for at den alltid er oppdatert.

3. Du bruker ditt virkelige navn i profilen din

4. Du vil bruke tjenestene på en profesjonell måte.

Hva du ikke har lov til

1. Opprett en falsk identitet på klar.land, gi feilaktig fremstilling av identiteten din, opprett en medlemsprofil for andre enn deg selv, eller bruk eller forsøk å bruke en annen persons konto.

2. Utvikle, støtte eller bruke programvare, enheter, skript, roboter eller andre midler eller prosesser for å skrape tjenestene eller på annen måte kopiere profiler eller andre data fra tjenestene.

3. Overstyr sikkerhetsfunksjoner eller overstyr eller omgå andre tilgangskontroller eller bruksbegrensninger.

4. Kopiere, bruke, avsløre eller distribuere all informasjon innhentet direkte eller gjennom tredjeparter gjennom tjenestene uten tillatelse fra klar.land.

5. Oppgi informasjon med mindre du har tillatelse til å gjøre det.

6. Krenke andres immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett, patenter, varemerker, forretningshemmeligheter og andre eiendomsrettigheter.

7. Brudd på immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til klar.land.

8. Legg ut alt som inneholder programvarevirus, ormer eller annen skadelig kode.

9. Omvendt utvikle, dekompilere, demontere, dechiffrere eller på annen måte forsøke å utlede kildekoden til tjenestene eller annen relatert teknologi enn åpen kildekode.

10. Gi inntrykk av at du er tilknyttet klar.land eller anbefalt av klar.land uten vår uttrykkelige tillatelse.

11. Leie ut, lease, låne ut, handle, selge/videresalg eller på annen måte tjene penger på Tjenestene eller relaterte data, eller få tilgang til Tjenestene eller relaterte data uten klar.lands samtykke.

12. Dyplink til våre tjenester for andre formål enn å promotere din profil eller promotere våre tjenester uten klar.lands samtykke.

13. Bruk roboter eller andre automatiserte midler for å få tilgang til tjenesten, legge til eller laste ned kontakter, eller sende eller omdirigere meldinger.

14. Overvåke tilgjengeligheten, ytelsen og funksjonaliteten til tjenestene for konkurranseformål.

15. Delta i innramming, speiling eller på annen måte simulere utseendet eller funksjonaliteten til tjenestene.

16. Skjul eller på annen måte endre tjenestene eller deres utseende.

17. Forstyrre driften av eller pålegge tjenestene en urimelig byrde.

§11 Klage

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter. Følgelig krever denne avtalen at informasjon lagt ut av medlemmer er nøyaktig og ikke krenker immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til tredjeparter. Skulle en klage likevel bli nødvendig, send den til: klar.land UG(limited liability), Am Birkenbusch 42, 51469 Bergisch Gladbach, Tyskland, [email protected].

§12 Kontakt

For generelle henvendelser kan du kontakte oss på nett: mail.klar.land eller via de ansatte i ‘klar.land’-området som er tilgjengelig online der.