AGB

Üdvözöljük a klar.land-on

Kérjük, olvassa el az alábbi felhasználási feltételeket, amelyek a https://klar.land weboldal (a továbbiakban „weboldal”) minden látogatójára vonatkoznak. A weboldal használatával Ön elfogadja, hogy a jelen feltételek és kikötések kötelező érvényűek. A weboldal tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, törölje vagy kiegészítse a weboldalon található információkat.

§1 Szerződés

Beleegyeznek abba, hogy jogilag kötelező érvényű szerződést kötnek a klar.landdel, többek között akkor, amikor szolgáltatásainkat egy vállalkozás nevében veszik igénybe, amikor Ön regisztrál a klar.landre, belép vagy használja szolgáltatásainkat a „Regisztráció” vagy hasonló gombra kattintva. Ha nem ért egyet a jelen Megállapodással és/vagy a Felhasználási feltételekkel, ne kattintson a „Regisztráció” (vagy hasonló) gombra, és semmilyen módon ne férjen hozzá szolgáltatásainkhoz. Ha fel kívánja mondani a jelen Megállapodást, ezt bármikor megteheti fiókja bezárásával és azzal, hogy nem fér hozzá a továbbiakban a Szolgáltatásainkhoz, illetve nem használja azokat.

Ez a megállapodás csak a klar.land és az olyan információk és szolgáltatások kínálatára vonatkozik, amelyekről azt állítják, hogy a jelen megállapodás alapján kerülnek felajánlásra.

Ön ezt a szerződést a klar.land UG(haftungsbeschränkt) céggel köti. A klar.land UG(haftungsbeschränkt) lesz az Ön által megadott, a szolgáltatásunkkal kapcsolatban gyűjtött vagy feldolgozott személyes adatok adatkezelője.

A Weboldal látogatójaként vagy felhasználójaként az Ön személyes adatainak gyűjtése, felhasználása és közzététele a jelen Adatvédelmi szabályzat https://klar.land/#/data_privacy/ hatálya alá tartozik.

A regisztrációval Ön a klar.land tagjává válik.

Fenntartjuk a jogot a jelen Megállapodás és az Adatvédelmi szabályzat módosítására. Ha jelentős változásokat eszközlünk, tájékoztatni fogjuk Önt. Ez lehetőséget ad Önnek arra, hogy a változásokat még azok hatályba lépése előtt felülvizsgálja. Egyetértünk azzal, hogy a változtatásokat nem lehet visszamenőlegesen végrehajtani. Ha nem ért egyet a változtatásokkal, bezárhatja fiókját. A Szolgáltatásaink további használata azt követően, hogy közzétettük a jelen Feltételek módosításait, vagy értesítettük Önt az ilyen módosításokról, azt jelenti, hogy Ön elfogadja a frissített Feltételek hatálybalépésének napjától kezdődően.

§2 Kötelezettségek

A klar.land nem 16 éven aluliak számára készült. A szerződés megkötésével biztosítanak minket arról, hogy Ön elérte az „alsó korhatárt”. Ha igénybe kívánja venni a szolgáltatásokat, a következőket kell megerősítenie:

1. Ön elérte a használathoz szükséges „alsó korhatárt”.

2. csak egy fiókot tartasz fenn a klar.land-on, amelyet a valódi neveddel hoztál létre.

A hamis adatokkal történő számla létrehozása a felhasználási feltételeink megszegésének minősül, beleértve a mások nevében vagy 16 év alatti személyek számára nyitott számlákat is.

Az „alsó korhatár” 16 éves kor. Ha azonban a törvény előírja, hogy Önnek idősebbnek kell lennie ahhoz, hogy a klar.land jogszerűen, szülői beleegyezés nélkül hozzáférést biztosítson Önnek a szolgáltatásokhoz, a „minimális életkor” a vonatkozó magasabb életkort jelenti.

Ön elfogadja a következőket:

1. válasszon egy biztonságos jelszót, és tartsa azt titokban és bizalmasan.

2. nem ruházza át a számlája egy részét sem másokra.

3. betartják a törvényt és a clear.land magatartási szabályokat. Ön felelős minden, a fiókján keresztül végrehajtott műveletért, kivéve, ha bezárta a fiókot, vagy visszaélést jelentett.

Az Ön és más felek közötti kapcsolat szempontjából a fiókja az Öné.

Ön elfogadja, hogy különböző eszközökön keresztül küldhetünk Önnek üzeneteket és közleményeket:

1. A szolgáltatáson belül

2. az Ön által megadott elérhetőségekre.

Ön vállalja, hogy naprakészen tartja elérhetőségi adatait.

§3 Jogok és korlátozások

Fenntartjuk a jogot szolgáltatásaink bármely részének módosítására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy a jövőben az alkalmazandó árainkat ésszerű értesítés mellett a törvény által megengedett mértékben megváltoztassuk.

A Szolgáltatások használata során Ön olyan tartalmaknak vagy információknak lehet kitéve, amelyek hamisak, hiányosak, késedelmesek, félrevezetőek, törvénytelenek, sértőek vagy más módon károsak lehetnek. Elvileg nem ellenőrizzük a tagjaink vagy harmadik felek által szolgáltatott tartalmakat. Ön elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek harmadik felek tartalmáért vagy információiért (beleértve más tagok tartalmát vagy információit is). Nem mindig tudjuk megakadályozni a szolgáltatásainkkal való visszaélést. Ön elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek az ilyen visszaélésekért. Azt is tudomásul veszi, hogy ha tájékoztatjuk kapcsolatait és követőit arról, hogy Önt vagy vállalkozását a hírekben megemlítették, Önt vagy vállalkozását véletlenül harmadik felekről szóló tartalmakkal linkelhetjük.

Egyetértenek,

1. hogy a klar.land nem felelős a tagok vagy a platform más résztvevőinek magatartásáért,

2. hogy a klar.land semmilyen módon nem ajánlja a szolgáltatásunkban felsorolt eseményeket,

3. hogy a klar.land nem értékeli vagy vizsgálja felül az ilyen eseményeket,

4. hogy betartja az ilyen eseményekre vonatkozó feltételeket.

A klar.land fenntartja a jogot, hogy korlátozza a Szolgáltatások használatát, beleértve a kapcsolatok számát és a többi Taggal való kapcsolatfelvétel lehetőségét. A klar.land fenntartja a jogot, hogy korlátozza, felfüggessze vagy megszüntesse fiókját, ha Ön megszegi a jelen Megállapodást vagy bármely törvényt, vagy visszaél a Szolgáltatásokkal.

A klar.land fenntartja a Szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi szellemi tulajdonjogot.

§4 A felelősség kizárása és korlátozása

A klar.land nem vállal semmilyen képviseletet vagy garanciát a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, és nem garantálja, hogy a Szolgáltatások megszakítás nélkül vagy hibamentesen működnek. A szolgáltatásokat, beleértve a tartalmat és az információkat is, a „jelenlegi” és „rendelkezésre álló” állapot szerint nyújtjuk. A klar.land a törvény által megengedett legteljesebb mértékben kizár minden szavatosságot, legyen az hallgatólagos vagy törvényes, beleértve, de nem kizárólagosan, a jogcímre, az adatok pontosságára, a jogsértésmentességre, az eladhatóságra vagy a meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos szavatosságot.

A törvény által megengedett legteljesebb mértékben, és amennyiben a klar.land nem kötött külön írásbeli megállapodást, amely a jelen Megállapodás helyébe lép, a klar.land kizár minden felelősséget a nyereség vagy üzleti lehetőség elmaradásáért, a jó hírnév sérüléséért, pl. sértő, sértő kifejezésekért, adatvesztésért vagy bármilyen közvetett, véletlen, következményes vagy büntető jellegű kárért a jelen Megállapodással kapcsolatban.

A klar.land a jelen Megállapodással kapcsolatban nem vállal felelősséget Önnel szemben az Ön által a klar.land részére a jelen Megállapodás időtartama alatt fizetett vagy fizetendő díjak teljes összegét (ha van ilyen) vagy 1.000 EURO-t meghaladó összegért.

A jelen bekezdésben foglalt felelősségkorlátozás a megállapodás alapját képezi, és minden felelősségre vonatkozó igényre vonatkozik, még akkor is, ha a klar.land-ot tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, és ha ezek a jogorvoslati lehetőségek nem szolgálják a megfelelő célt.

Ezek a felelősségi korlátozások nem vonatkoznak haláleset vagy személyi sérülés, csalás, súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés, valamint olyan sarkalatos kötelezettség megszegése esetén, amely a szolgáltatásnyújtásunk feltétele, és amelynek teljesítésére Ön számíthat, de csak olyan mértékben, amennyiben a veszteség vagy kár közvetlenül a kötelezettségszegésből ered, és a jelen szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt, és amennyiben a jelen szerződéssel összefüggésben tipikusan felmerülő veszteségre vagy kárra vonatkozik.

§5 Megszűnés

Ön vagy a klar.land bármikor felmondhatja a jelen Megállapodást a másik fél értesítésével. A felmondás után Ön elveszíti a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés vagy azok használatának jogát. A felmondás után továbbra is a következőket kell alkalmazni:

– jogosultak vagyunk az Ön visszajelzéseit felhasználni és nyilvánosságra hozni.

– A Tagok és/vagy Látogatók jogosultak a Szolgáltatásokon keresztül megosztott tartalmak és információk további megosztására.

– Bármelyik félnek a felmondás előtt a másik féllel szemben fennálló tartozása a felmondás után is fennáll.

– 4., 6., 8. szakasz.

§6 Alkalmazandó jog és vitarendezés

Ön és a klar.land tudomásul veszik, hogy a jelen Megállapodással és/vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely jogvitára Németország törvényei az irányadók, kivéve a kollíziós törvények rendelkezéseit. Ön és a klar.land megállapodnak abban, hogy a követelések és jogviták kizárólag Németországban perelhetők, és mindkét fél beleegyezik a németországi, kölni bíróságok személyes joghatóságába.

§7 Általános feltételek

Ha a jelen szerződés tekintetében illetékes bíróság úgy ítéli meg, hogy a szerződés bármely része végrehajthatatlan, mi és Ön beleegyezését adjuk a bíróságnak a feltételek módosításához, hogy a kérdéses rész végrehajthatóvá váljon, a szándék változatlanul hagyása mellett. Ha a bíróság erre nem képes, a felek megállapodnak abban, hogy kérik a bíróságot a végrehajthatatlan rész eltávolítására, és a megállapodás fennmaradó részének további végrehajtására.

A jelen Megállapodás az egyetlen megállapodás a Szolgáltatások között és a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden korábbi megállapodás helyébe lép.

Ha nem teszünk lépéseket a jelen szerződés megszegése ellen, az nem jelenti azt, hogy a klar.land lemondott volna a szerződés érvényesítésének jogáról. Ön nem ruházhatja át a jelen Megállapodást senkire a mi engedélyünk nélkül. Ön azonban tudomásul veszi, hogy a klar.land az Ön beleegyezése nélkül is átruházhatja a jelen Megállapodást az Alaptulajdont megvásárló félre. Ebben a szerződésben nincsenek harmadik fél kedvezményezettek.

Ön tudomásul veszi, hogy a jogi értesítéseket kizárólag a 10. szakaszban meghatározott címre küldi.

§8 Árak

Előfizetéses modell megrendelése esetén a megrendeléskor megadott árak érvényesek. A megrendelést 24 órán belül visszaigazoljuk. A visszaigazolással együtt megkapja a számlát, amelyet azonnal ki kell fizetnie. A megrendeléssel Ön jogilag kötelező érvényű szerződést köt, amely kölcsönös jogokat és kötelezettségeket eredményez. Ön köteles a számlát ennek megfelelően kiegyenlíteni; a mi részünkről igényt tartunk a havi rendszerességgel vagy egyszeri szolgáltatási ajánlatok esetén ennek megfelelően egyszeri alkalommal történő kifizetésekre.

A további szolgáltatások külön kerülnek kiszámlázásra, vagy a feltüntetett árakon, vagy egyedi árajánlat alapján.

§9 Határidő és megszűnés

Előfizetési modelljeink időtartama – eltérő rendelkezés hiányában – legalább 12 hónap.

A futamidő minden esetben további 12 hónappal meghosszabbodik, kivéve, ha a szerződést 3 hónappal korábban írásban felmondják. A felmondást írásban, legalább e-mailben kell benyújtani.

§10 Magatartási szabályok

Mit tehetsz.

1. betartja az összes alkalmazandó törvényt, beleértve, de nem kizárólagosan, az adatvédelmi törvényeket, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvényeket, a spamellenes törvényeket, az exportszabályokat, az adótörvényeket és a szabályozási követelményeket.

2. Ön helyes adatokat szolgáltat nekünk, és biztosítja, hogy azok mindig naprakészek legyenek.

3. a valódi nevedet használod a profilodban

4. szakszerűen veszik igénybe a szolgáltatásokat.

Mit nem szabad tennie

1. hamis személyazonosságot hoz létre a clear.land-en, hamisan adja meg a személyazonosságát, nem saját maga számára hoz létre tagi profilt, vagy használja, vagy megpróbálja használni valaki más fiókját.

2. bármilyen szoftvert, eszközt, szkriptet, robotot vagy más eszközt vagy eljárást fejleszteni, támogatni vagy használni profilok és egyéb adatok másolására a Szolgáltatásokból.

3. a biztonsági funkciók felülbírálása vagy más hozzáférés-ellenőrzések vagy használati korlátozások megkerülése vagy kijátszása.

4. a klar.land engedélye nélkül másolni, felhasználni, nyilvánosságra hozni vagy terjeszteni a Szolgáltatásokon keresztül közvetlenül vagy harmadik fél által szerzett információkat.

5. nem adhat ki információkat, ha erre nincs engedélye.

6. megsérti mások szellemi tulajdonjogait, beleértve a szerzői jogokat, szabadalmakat, védjegyeket, üzleti titkokat és egyéb tulajdonjogokat.

7. sérti a klar.land szellemi tulajdonjogát vagy egyéb jogait.

8. olyan dolgok közzététele, amelyek szoftvervírusokat, férgeket vagy más káros kódot tartalmaznak.

9. visszafejteni, dekompilálni, szétszerelni, dekódolni vagy más módon megpróbálni a Szolgáltatások vagy bármely kapcsolódó, nem nyílt forráskódú technológia forráskódját.

10. azt a benyomást kelti, hogy a klar.land-hez kapcsolódik vagy azt támogatja a kifejezett engedélyünk nélkül.

11. a Szolgáltatások vagy a kapcsolódó adatok bérbeadása, lízingelése, kölcsönadása, kereskedelme, eladása/visszaértékesítése vagy más módon történő pénzzé tétele, illetve a Szolgáltatásokhoz vagy a kapcsolódó adatokhoz való hozzáférés megszerzése a klar.land hozzájárulása nélkül.

12. a klar.land beleegyezése nélkül a szolgáltatásainkra való hivatkozás a profilja népszerűsítésén vagy szolgáltatásaink népszerűsítésén kívül más célokra.

13. botok vagy más automatizált módszerek használata a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, kapcsolatok hozzáadásához vagy letöltéséhez, valamint üzenetek küldéséhez vagy átirányításához.

14. a szolgáltatások elérhetőségének, teljesítményének és funkcionalitásának figyelemmel kísérése versenycélokból.

15. „Keretezni”, „tükrözni” vagy más módon szimulálni a Szolgáltatások megjelenését vagy működését.

16. a Szolgáltatásokat vagy azok megjelenését elhomályosítani vagy más módon módosítani.

17. akadályozza a szolgáltatások működését, vagy indokolatlanul nagy terhet ró rájuk.

§11 Panasz

Figyelemmel vagyunk mások szellemi tulajdonjogaira. Ennek megfelelően e megállapodás megköveteli, hogy a Tagok által közzétett információk pontosak legyenek, és ne sértsék harmadik felek szellemi tulajdonjogait vagy egyéb jogait. Amennyiben mégis szükségessé válik a panasz benyújtása, kérjük, forduljon a következő címre: klar.land UG(haftungsbeschränkt), Am Birkenbusch 42, 51469 Bergisch Gladbach, Németország, [email protected].

§12 Kapcsolatfelvétel

Általános kérdésekkel online léphet kapcsolatba velünk: mail.klar.land vagy a „klar.land” területen online elérhető munkatársak segítségével.