AGB

klar.land’e hoş geldiniz

Lütfen https://klar.land web sitesinin (bundan böyle ‘web sitesi’ olarak anılacaktır) her ziyaretçisi için geçerli olan aşağıdaki kullanım koşullarını okuyun. Bu web sitesini kullanarak, bu hüküm ve koşullara tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. Web sitesinin sahibi, bu web sitesindeki bilgileri önceden haber vermeksizin istediği zaman değiştirme, silme veya ekleme hakkını saklı tutar.

§1 Sözleşme

Hizmetlerimizi bir işletme adına kullanırken, klar.land’e kaydolduğunuzda, ‘Kaydol’ veya benzerini tıklayarak hizmetlerimize eriştiğinizde veya kullandığınızda da dahil olmak üzere, klar.land ile yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme imzaladıklarını kabul ederler. Bu Sözleşmeyi ve/veya Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, ‘Kaydol’ (veya benzeri) seçeneğine tıklamayın ve hizmetlerimize hiçbir şekilde erişmeyin. Bu Sözleşmeyi feshetmek isterseniz, hesabınızı kapatarak ve Hizmetlerimize artık erişmeyerek veya kullanmayarak bunu istediğiniz zaman yapabilirsiniz.

Bu Sözleşme, yalnızca klar.land’ın teklifi ve bu Sözleşme kapsamında sunulduğunu belirten bilgi ve hizmetler için geçerlidir.

Bu sözleşmeyi klar.land UG (haftungsbeschränkt) ile imzalıyorsunuz. klar.land UG (haftungsbeschränkt), hizmetimize sağlanan, hizmetimiz için veya hizmetimiz tarafından toplanan veya hizmetimizle bağlantılı olarak işlenen kişisel verilerinizin denetleyicisi olur.

Web Sitesinin bir ziyaretçisi veya kullanıcısı olarak, kişisel bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi bu Gizlilik Politikasına tabidir https://klar.land/#/data_privacy/.

Kayıt olduğunuzda, klar.land’in bir üyesi olursunuz.

Bu Sözleşmeyi ve Gizlilik Politikamızı değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Önemli bir değişiklik yapmamız halinde sizi bilgilendireceğiz. Bu size, yürürlüğe girmeden önce değişiklikleri gözden geçirme fırsatı verir. Değişikliklerin geriye dönük olarak yapılamayacağı konusunda hemfikiriz. Herhangi bir değişikliği kabul etmiyorsanız, hesabınızı kapatabilirsiniz. Bu Şartlarda yaptığımız değişiklikleri yayınladıktan veya bu değişiklikleri size bildirdikten sonra Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, yürürlük tarihinden itibaren güncellenmiş Şartlara bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

§2 Görevler

klar.land 16 yaşından küçükler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bu sözleşmeyi imzalayarak, ‘asgari yaşa’ ulaştığınız konusunda bize güvence verirler. Hizmetleri kullanmak istiyorsanız, aşağıdakileri onaylamanız gerekir:

1. Kullanım için gereken ‘asgari yaşa’ ulaştınız.

2. klar.land’da gerçek adınızla oluşturduğunuz yalnızca bir hesabınız vardır.

Yanlış bilgi kullanarak bir hesap oluşturmak hüküm ve koşullarımızın ihlalidir, buna başkaları adına veya 16 yaşın altındaki kişiler için açılan hesaplar da dahildir.

‘Asgari yaş’ 16 yaştır. Bununla birlikte, klar.land’in ebeveyn izni olmadan hizmetlere yasal olarak erişim sağlamanız için yasalar daha büyük olmanızı gerektiriyorsa, ‘asgari yaş’ ilgili daha yüksek yaş anlamına gelir.

Aşağıdakileri kabul ediyorsunuz:

1. Güvenli bir şifre seçer ve bu şifreyi gizli tutarsınız.

2. Hesabınızın herhangi bir bölümünü başkalarına devretmezsiniz.

3. Yasalara ve açık davranış kurallarına uyarlar. Hesabı kapatmadığınız veya kötüye kullanım bildirmediğiniz sürece hesabınız üzerinden yapılan tüm işlemlerden siz sorumlusunuz.

Sizinle diğer taraflar arasındaki ilişki açısından, hesabınız size aittir.

Size çeşitli yollarla iletişim ve mesaj gönderebileceğimizi kabul edersiniz:

1. Hizmet içinde

2. Sizin tarafınızdan sağlanan iletişim bilgilerine.

İletişim bilgilerinizi güncel tutmayı kabul ediyorsunuz.

§3 Haklar ve Kısıtlamalar

Hizmetlerimizin herhangi bir bölümünü değiştirme, askıya alma veya sonlandırma hakkımızı saklı tutarız. Ayrıca, yasaların izin verdiği ölçüde makul bir bildirime tabi olarak gelecekte geçerli fiyatlarımızı değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

Hizmetleri kullanarak yanlış, eksik, geç, yanıltıcı, yasa dışı, saldırgan veya başka şekilde zararlı olabilecek içerik veya bilgilere maruz kalabilirsiniz. Prensip olarak, üyelerimiz veya üçüncü taraflarca sağlanan içeriği kontrol etmiyoruz. Herhangi bir üçüncü taraf içeriği veya bilgisinden (diğer üyelerin içeriği dahil) sorumlu olmadığımızı kabul edersiniz. Hizmetlerimizin bu şekilde kötüye kullanılmasını her zaman önleyemeyiz. Bu tür kötüye kullanımlardan sorumlu olmadığımızı kabul edersiniz. Ayrıca, kişilerinizi ve takipçilerinizi sizden veya işletmenizden haberlerde bahsedildiği konusunda bilgilendirirsek, sizin veya işletmenizin yanlışlıkla üçüncü taraflarla ilgili içeriklere bağlanabileceğini de anlıyorsunuz.

Aynı fikirdeler,

1. klar.land’in üyelerin veya platformun diğer katılımcılarının davranışlarından sorumlu olmadığını,

2. klar.land, hizmetimizde listelenen herhangi bir etkinliği hiçbir şekilde tavsiye etmemektedir,

3. klar.land’in bu tür olayları değerlendirmediğini veya gözden geçirmediğini,

4. Bu tür etkinlikler için geçerli olan koşullara uyacağınızı.

klar.land, kişi sayısı ve diğer Üyelerle iletişim kurma beceriniz dahil olmak üzere Hizmetleri kullanımınızı sınırlama hakkını saklı tutar. klar.land, bu Sözleşmeyi veya herhangi bir yasayı ihlal etmeniz veya Hizmetleri kötüye kullanmanız durumunda hesabınızı kısıtlama, askıya alma veya feshetme hakkını saklı tutar.

klar.land, Hizmetlere ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarını saklı tutar.

§4 Sorumluluğun hariç tutulması ve sınırlandırılması

klar.land, Hizmetlerle ilgili olarak hiçbir beyan veya garanti vermez ve Hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmez. İçerik ve bilgiler de dahil olmak üzere hizmetler “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadır. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, klar.land, mülkiyet, veri doğruluğu, ihlal etmeme, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk zımni garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, zımni veya yasal tüm garantileri reddeder.

Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde ve klar.land bu Sözleşmenin yerine geçen ayrı bir yazılı anlaşma yapmadığı sürece, klar.land kar kaybı veya iş fırsatı, itibar kaybı, örneğin saldırgan küfürlü dil, veri kaybı veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak herhangi bir dolaylı, arızi, sonuç olarak ortaya çıkan veya cezai zararlar için tüm sorumluluğu hariç tutar.

klar.land, bu Sözleşme ile bağlantılı olarak, varsa, bu Sözleşmenin süresi boyunca klar.land’a ödediğiniz veya ödeyeceğiniz toplam ücret tutarını veya 1.000 EURO’yu aşan herhangi bir tutar için size karşı sorumlu olmayacaktır.

Bu paragraftaki sorumluluk sınırlaması, Sözleşmenin temelinin bir parçasıdır ve tüm sorumluluk talepleri için ve klar.land bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsa ve bu çözüm yolları uygun amaçlarına hizmet etmese bile geçerlidir.

Bu sorumluluk sınırlamaları, ölüm veya kişisel yaralanma, dolandırıcılık, ağır ihmal veya kasıtlı suistimal, temel bir görevin ihlali durumlarında geçerli değildir; bu sonuncusu, hizmetleri sağlamamızın bir koşulu olan ve yerine getirmemize güvenebileceğiniz bir görevdir, ancak yalnızca kayıp veya hasarın doğrudan ihlalden kaynaklandığı ve bu sözleşmenin imzalanması sırasında öngörülebilir olduğu ölçüde ve bu sözleşmeyle bağlantılı tipik kayıp veya hasarla ilgili olduğu ölçüde.

§5 Fesih

Siz veya klar.land, diğer tarafa bildirimde bulunarak bu Sözleşmeyi istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. Fesih üzerine, Hizmetlere erişme veya Hizmetleri kullanma hakkınızı kaybedersiniz. Fesihten sonra aşağıdakiler geçerli olmaya devam edecektir:

– geri bildiriminizi kullanma ve ifşa etme hakkına sahibiz.

– Üyeler ve/veya Ziyaretçiler, Hizmetler aracılığıyla paylaştığınız içerik ve bilgileri daha fazla paylaşma hakkına sahiptir.

– Taraflardan birinin fesihten önce diğerine borçlu olduğu tüm tutarlar fesihten sonra da borçlu olmaya devam edecektir.

– Bölüm 4, 6, 8.

§6 Uygulanacak hukuk ve uyuşmazlıkların çözümü

Siz ve klar.land, kanunlar ihtilafı hükümleri hariç olmak üzere, Almanya kanunlarının bu Sözleşme ve/veya Hizmetleri içeren herhangi bir anlaşmazlığı yöneteceğini kabul edersiniz. Siz ve klar.land, taleplerin ve anlaşmazlıkların yalnızca Almanya’da dava edilebileceğini ve her iki tarafın da Almanya, Köln mahkemelerinin kişisel yargı yetkisini kabul ettiğini kabul edersiniz.

§7 Genel Koşullar

Bu sözleşme üzerinde yargı yetkisine sahip bir mahkeme, sözleşmenin herhangi bir bölümünün uygulanamaz olduğuna karar verirse, biz ve siz mahkemeye, söz konusu bölümün uygulanabilir olması için şartları değiştirme konusunda rıza gösteririz. Mahkeme bunu yapamazsa, her iki taraf da mahkemeden uygulanamaz kısmı kaldırmasını ve bu sözleşmenin geri kalanını uygulamaya devam etmesini talep etmeyi kabul eder.

Bu Sözleşme, Hizmetler ile ilgili tek sözleşmedir ve Hizmetler ile ilgili önceki tüm sözleşmelerin yerine geçer.

Bu sözleşmenin ihlalini ele almak için harekete geçmezsek, bu klar.land’in bu sözleşmeyi uygulama hakkından vazgeçtiği anlamına gelmez. Bu Sözleşmeyi iznimiz olmadan herhangi bir kişiye devredemezsiniz. Ancak, klar.land’ın bu Sözleşmeyi sizin izniniz olmadan Dayanağı satın alan bir tarafa devredebileceğini kabul edersiniz. Bu sözleşmede üçüncü taraf lehtar bulunmamaktadır.

Yasal bildirimleri sadece ve sadece Bölüm 10’da belirtilen adrese göndereceğinizi kabul etmektesiniz.

§8 Fiyatlar

Bir abonelik modeli sipariş ederken, sipariş sırasında belirtilen fiyatlar geçerlidir. Sipariş 24 saat içinde tarafımızdan onaylanacaktır. Faturayı onay ile birlikte alacaksınız ve bu faturanın derhal ödenmesi gerekmektedir. Siparişle birlikte, karşılıklı hak ve yükümlülüklerle sonuçlanan yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmeye girersiniz. Faturayı buna uygun olarak ödemekle yükümlüsünüz; bizim açımızdan, aylık aralıklarla veya tek seferlik hizmet teklifleri durumunda buna uygun olarak bir kez kararlaştırılan ödemeler için bir talep vardır.

Ek hizmetler, gösterilen fiyatlar üzerinden ya da ayrı bir teklif temelinde ayrıca faturalandırılacaktır.

§9 Süre ve fesih

Abonelik modellerimizin süresi, aksi belirtilmedikçe en az 12 aydır.

Sözleşme 3 ay önceden yazılı olarak feshedilmediği takdirde, süre her durumda 12 ay daha uzatılır. Fesih bildirimi yazılı olarak, en azından e-posta yoluyla yapılmalıdır.

§10 Davranış kuralları

Ne yapabilirsiniz?

1. Veri koruma yasaları, fikri mülkiyet yasaları, anti-spam yasaları, ihracat düzenlemeleri, vergi yasaları ve düzenleyici gereklilikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki tüm yasalara uymak.

2. Bize doğru bilgileri vermeniz ve bu bilgilerin her zaman güncel olmasını sağlamanız.

3. Profilinizde gerçek adınızı kullanıyorsunuz

4. Hizmetleri profesyonel bir şekilde kullanırlar.

Yapmamanız gerekenler

1. clear.land üzerinde sahte bir kimlik oluşturmak, kimliğinizi yanlış tanıtmak, kendinizden başka biri için üye profili oluşturmak veya başkasının hesabını kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek.

2. Hizmetlerden profilleri ve diğer verileri kazımak veya başka bir şekilde kopyalamak için herhangi bir yazılım, cihaz, komut dosyası, robot veya başka bir araç veya işlem geliştirmek, desteklemek veya kullanmak.

3. Güvenlik özelliklerini geçersiz kılmak veya diğer erişim kontrollerini ya da kullanım kısıtlamalarını atlamak veya aşmak.

4. klar.land’ın izni olmadan Hizmetler aracılığıyla doğrudan veya üçüncü taraflar aracılığıyla elde edilen bilgileri kopyalamak, kullanmak, ifşa etmek veya dağıtmak.

5. İzniniz yoksa bilgileri ifşa etmek.

6. Telif hakları, patentler, ticari markalar, ticari sırlar ve diğer mülkiyet hakları dahil olmak üzere başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek.

7. klar.land’ın fikri mülkiyet veya diğer haklarını ihlal etmek.

8. yazılım virüsleri, solucanlar veya diğer kötü amaçlı kodlar içeren bir şey yayınlamak.

9. Hizmetlerin veya açık kaynak olmayan herhangi bir ilgili teknolojinin kaynak kodunu tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, parçalarına ayırma, şifresini çözme veya başka bir şekilde türetme girişiminde bulunma.

10. Açık iznimiz olmadan klar.land ile bağlantılı olduğunuz veya onun tarafından desteklendiğiniz izlenimini yaratmak.

11. Hizmetleri veya ilişkili verileri kiralamak, kiraya vermek, ödünç vermek, takas etmek, satmak / yeniden satmak veya başka bir şekilde para kazanmak veya klar.land’ın izni olmadan Hizmetlere veya ilişkili verilere erişim sağlamak.

12. Profilinizi duyurmak veya hizmetlerimizi tanıtmak dışındaki amaçlarla klar.land’ın izni olmadan hizmetlerimize derin bağlantı vermek.

13. Hizmetlere erişmek, kişi eklemek veya indirmek ve mesaj göndermek veya yönlendirmek için botları veya diğer otomatik yöntemleri kullanmak.

14. Rekabet amacıyla hizmetlerin kullanılabilirliğini, performansını ve işlevselliğini izlemek.

15. Hizmetlerin görünümünü veya işleyişini ‘Çerçevelemek’, ‘Aynalamak’ veya başka bir şekilde taklit etmek.

16. Hizmetleri veya görünümlerini gizlemek veya başka bir şekilde değiştirmek.

17. hizmetlerin işleyişini engellemek veya onlara makul olmayan bir yük getirmek.

§11 Şikayet

Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygılıyız. Buna göre, bu Sözleşme, Üyeler tarafından yayınlanan bilgilerin doğru olmasını ve herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet veya diğer haklarını ihlal etmemesini gerektirir. Yine de bir şikayetin gerekli olması durumunda, lütfen şu adrese başvurun: klar.land UG (haftungsbeschränkt), Am Birkenbusch 42, 51469 Bergisch Gladbach, Almanya, [email protected].

§12 İletişim

Genel sorularınız için bizimle çevrimiçi olarak iletişime geçebilirsiniz: mail.klar.land veya ‘klar.land’ alanındaki personel aracılığıyla çevrimiçi olarak ulaşabilirsiniz.