Roller og rettigheter til brukerne

·

·

Som administrator for et selskap har du omfattende rettigheter til å redigere selskapet og dets innhold helt fra starten. For å gjøre det enklere for deg å jobbe med flere arbeidsområder og brukere, har vi laget ulike roller som kan tildeles brukere på plattformen i ett område, slik at flere ansatte kan administrere innholdet, kunder og partnere.

Vi forklarer her hvordan arbeidsområdene er satt opp og hvilke alternativer som er tilgjengelige når du setter dem opp.

Rettighetene i et arbeidsområde definerer rollen til den respektive brukeren, som vi ønsker å forklare nærmere her.

EIEREN

Så snart noen er aktivert som «eier» har også denne brukeren rett til å gjøre justeringer på bedriftsnivå og opprette ekstra arbeidsplasser/områder. I disse nyopprettede arbeidsområdene er brukeren som opprettet dem automatisk eieren.

Eiere har omfattende rettigheter. Alle brukere med lavere rettigheter kan endres av eieren. Eiere har imidlertid samme status og kan også begrense og redigere hverandres rettigheter.

Et eksempel: Eier 1 har muligheten til å fjerne eier 2 fra et arbeidsområde eller gi ham lavere rettigheter i dette arbeidsområdet. En eier er ikke automatisk eier i alle arbeidsområder i et selskap, så andre eiere beholder fortsatt retten til å redigere selskapsdata hvis de fortsatt er eier i et annet arbeidsområde.

REDAKTØR

En redaktør har tilgang til administrasjonen i et arbeidsområde, kan redigere rettighetene til besøkende og arbeidsområdedataene. Redaktører kan sette opp hendelser, legge til innhold og redigere all informasjon og innhold i et arbeidsområde. Redaktøren er best egnet til å administrere et kunde-, partner- eller ansattområde og administrere innholdet innenfor det.

Redaktører kan ikke få tilgang til bedriftsdetaljer eller redigere EIERES rettigheter. Redaktører kan imidlertid endre rettighetene til andre redaktører.

LESER

Besøkende som kan få tilgang til innholdet er lesere. Hvis det er en offentlig virksomhet og et offentlig arbeidsområde, har alle brukere tilgang til dette arbeidsområdet og ingen lesere må settes opp. Så snart et arbeidsområde er «privat», må brukere legges til eller de registrerer seg for å bruke arbeidsområdet.

INVITERT

Brukere som registrerer seg for tilgang til et spesifikt område, det vil si som aktivt ber om tilgang, merkes som «INVITERT». Som eier/redaktør av et arbeidsområde vil du da automatisk få beskjed om at en ny bruker har bedt om tilgang, og etter din individuelle kontroll kan du flytte vedkommende til en annen rettighetsstatus. Så lenge brukeren er merket som «INVITERT», kan han ennå ikke få tilgang til arbeidsområdet.

Denne statusen er f.eks. Dette er for eksempel viktig hvis du oppretter interne områder eller partnerområder som du ikke ønsker at alle skal kunne få tilgang til uten å hake av.

Hvis du endrer den besøkendes rettigheter, vil besøkende automatisk bli informert om endringen på e-post slik at de kan logge på igjen for å få tilgang til innholdet ditt.

GJEST

Gjesterettigheter gjelder private arbeidsområder som er satt opp slik at besøkende får tilgang til innholdet umiddelbart etter registrering i dette arbeidsområdet. Dette lar deg sjekke hvilke brukere du allerede kjenner og klassifisere som lesere og hvilke besøkende som har kommet til deg på denne måten.

Gjestestatus kan også brukes når et selskap ønsker å gjøre bestemt innhold tilgjengelig for alle uten å gå gjennom det. For eksempel via lenking fra en landingsside. For å sette opp denne generelle tilgangen, må du krysse av i boksen «Gi tilgang til invitasjon» i arbeidsområdedetaljene («Utvalg > Detaljer» i sidemenyen). Dette betyr at alle som kjenner lenken og registrerer seg der, automatisk blir «gjest».